• Võ Thị Trúc Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0767972276
  • Email:
   lyvtt.mgth@gmail.com
 • Phạm Ngọc Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân Viên Y Tế
  • Điện thoại:
   0939121287
  • Email:
   nhanpn.mgth@gmail.com
 • Nguyễn Thị Loan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0706940438
  • Email:
   anhntl.mgth@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối chuyên môn
  • Điện thoại:
   0977990730
  • Email:
   hant.mgth@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Khối Chuyên môn
  • Điện thoại:
   0704556107
  • Email:
   hieunth.mgth@gmail.com
 • Lê Thị Diễm Mi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Khối Chuyên môn
  • Điện thoại:
   0795897095
  • Email:
   miltd.mgth@gmail.com
 • Trương Thị Hồng Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0939483854
  • Email:
   hongdiem.mgth@gmail.com
 • Trần Diễm Thuý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0902410554
  • Email:
   diemthuy.mgth@gmail.com
 • Mai Thị Lắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0933995206
  • Email:
   lammt.mgth@gmail.com
 • Lê Thị Nhí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0799690599
  • Email:
   lethinhi.mgth@gmail.com
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng trước : 95